Super-vision

Vi har gennem de sidste to år haft Anne Rosenvold som supervisor for vores frivillige rådgivere i headspace Rødovre, et samarbejde som vi er meget glade for og som sikrer den faglige kvalificering af vores frivillige rådgivere. Anne har bidraget med relevant, faglig og yderst professionel supervision uanset problematik og med øje for den enkelte frivilliges formåen. Vi kan varmt anbefale et samarbejde med Anne.
Nina Jürs, centerkoordinator, cand.psych. headspace Rødovre

Supervision er med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet

Jeg er uddannet supervisor fra DFTI (Dansk familieterapeutisk institut) og tilbyder supervision – både individuelt og i grupper.

DFTI betragter supervision som en nødvendig og hensigtsmæssig metode til at varetage en række vigtige opgaver:

 • skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete
 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort
 • få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover
 • få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig, hvorfor reagerer jeg som jeg gør
 • opnå indsigt og indlevelse i andre – træne sin empati
 • øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder
 • opnå forståelse for egne muligheder og begrænsninger
 • erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
 • forebygge nedslidning, stress og udbrændthed
 • bevare engagement og udvikling i arbejdslivet
 • Supervision højner faglighed og kvalitet

Supervision er på disse måder med til at højne faglighed og kvalitet i arbejdet. Det medvirker til at sikre fortsat udvikling, trivsel og engagement i medarbejderens arbejdsliv, og til etableringen af en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet.

Jeg har erfaring med at supervisere følgende faggrupper både i blandede og monofaglige teams:

 • Psykologer
 • Familieterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Fysioterapeuter
 • Sundhedsplejersker
 • Lærere
 • Pædagoger
 • Studievejledere
 • Demenskonsulenter
 • Trivselskonsulenter
 • Studerende
 • Frivillige rådgivere, mentorer
Anne Rosenvold, examineret supervisor, familie- og psykoterapeut MPF

Kontakt

Mobil
53 55 00 27
telefontid mellem 8 og 17

Tidsbestilling

Jeg gør mit bedste for at svare mails hver aften.

Tider for samtaler

Det er muligt at få en tid mellem 8.00 og 17.00 torsdag og fredag.

Praksisadresse

Lyngby Hovedgade 96 st.
2800 Kongens Lyngby