SE-traumeterapi

SE-traumeterapi – overvældende og faretruende situationer hverken kan eller skal ties eller tales ihjel!

Vi mennesker vil gerne tænke og forstå – og mange glemmer, at vores krop både reagerer og husker. Traumatiske oplevelser, chok og stress kan sætte sig i kroppen og med tiden udvikle sig til sygdomsrelaterede symptomer og smerter.

En traumatisk oplevelse skal derfor ikke kun bearbejdes i hovedet, den skal også bearbejdes og forløses i kroppen. SE-traumeterapi handler om at give kroppen lov til at reagere, så den kan få frigivet den energi, som har ophobet sig som følge af en traumatisk og/eller overvældende oplevelse.

SE-metoden (Somatic Experiencing®) er en terapeutisk metode, der er er udviklet til at hele eftervirkninger fra chok og traumer. Metoden er både egnet til arbejdet med voksne, unge og børn. Det er en kropsorienteret  metode, som inddrager kropslige sansninger ( f.eks. prikken, stikken, varme, kulde, smerte) og ressourcer i kroppen for at understøtte nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

Peter A. Levine er udvikler af SE-metoden (Somatic Experiencing®). Han studerede dyrenes reaktioner på stress og trusler på livet, og undrede sig over, at de ikke blev traumatiseret., som f.eks. når en gazelle flygter fra en løve på savannen. Begge dyr kommer i alarmberedskab, hvor blandt andet hjertet slår hurtigere og pulsen stiger. Den samme biologiske reaktion sker i os mennesker, når vi pludselig befinder os i en udfordrende situation. Gazellen og løven ”ryster” oplevelsen ud af kroppen igen, og løber videre på savannen. Men vi mennesker kan ikke altid ”ryste” oplevelsen af os.

Teorien bag metoden, som bliver understøttet af nyeste forskning, er, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen hvorved der udvikles symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og kortidshukommelse, migræne, PTSD-symptomer og depression. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen.

Metoden er yderst effektiv i behandlingen af både store og små chok og traumer, som f.eks.

  • Vold
  • Trafikulykker
  • Operationer
  • Røveri og overfald
  • Barndoms traumer herunder seksuelle overgreb
  • Krigsoplevelser

Fælles for disse oplevelser er, at man oplever at blive truet på livet eller på sin identitet. Efterfølgende er der risiko for at komme i en indre stress tilstand, hvor kroppen stadig ubevidst føler sig truet og er parat til at kæmpe eller flygte. Andre gange opleves det lidt som om man ikke helt er til stede, kroppen er lukket ned og man mærker ikke så meget.

Depressive tilstande og angst er ofte de symptomer, som fortæller, at noget ikke er som det skal være. Kroppen husker selv om vi glemmer.

Udviklingen af symtomer efter traumer og chok er ikke afhængig af størrelsen af begivenheden, men af overvældelsen af vores nervesystem og vores nervesystems manglende evne til at regulere sig selv efter fx dødsfald, trafik/drukneulykker, overfald, operationer, hospitalsophold, komplicerede fødselsforløb mv.

SE-terapien har til formål at hjælpe nervesystemet, der pga. traumer er fastlåst i alarmberedskab, tilbage til sin naturlige balance.

Et vigtigt element i arbejdet med traumer er, at du ikke én gang til overvældes af dét, der var smerteligt. Det gælder altså ikke om at genopleve, hvad du én gang har måttet igennem, men derimod om at genvinde den naturlige rytme i nervesystemet sammen med ny livskraft og  nyt livsmod.

Du kan høre mere om metoden på YouTube

Kontakt

Mobil
53 55 00 27
telefontid mellem 8 og 17

Tidsbestilling

Jeg gør mit bedste for at svare mails hver aften.

Tider for samtaler

Det er muligt at få en tid mellem 8.00 og 17.00 torsdag og fredag.

Praksisadresse

Lyngby Hovedgade 96 st.
2800 Kongens Lyngby