Mindfulness

Du kan læse meget mere om mindfulness, forskningsresultater og finde guidede lydfiler på Dansk Center for Mindfulness, Århus universitets hjemmeside

8 ugers mindfulness kursus – MBSR mindfulnessbaseret stressreduktion

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om opmærksomhed. Når vi øver mindfulness træner vi os selv i at være opmærksomt tilstede i det nuværende øjeblik, i modsætning til at have opmærksomheden fokuseret på tanker om fortiden eller fremtiden.

Det er træning i at være med oplevelsen af det liv der udfolder sig her og nu, uden at forsøge at ændre noget eller skulle have det på en anden måde, uanset hvordan der er, det vil sige også når vi oplever ubehag, uro eller smerte.

Vi træner os i at se med klarhed, se hvordan vi forholder os til det vi sanser, føler og tænker og se hvordan vores vaner og automatiske reaktioner påvirker os.

MBSR gruppeforløb

Mindfulnessbaseret stressreduktion er et evidensbaseret 8 ugers gruppeforløb udviklet af Jon Kabat-Zin. Forskningen viser at deltagelse i programmet kan mindske symptomer som stress, angst og depression/tristhed.

Programmet udfoldes i en gruppe sammen med andre deltagere, hvilket giver mulighed for genkendelse og inspiration. I gruppen taler man om hvad man oplever i øvelserne og hvad man lægger mærke til mellem sessionerne. I forløbet er der også nogle  kommunikative øvelser. Man bestemmer selv hvad, og hvor meget, man vil dele med de andre deltagere.

Man behøver ikke have erfaring med mindfulness for at deltage, den vigtigste forudsætning er interesse og villighed til at deltage med åbenhed og, åbenhed og villighed til at prioritere sin tid på øvelserne og dermed gøre sig erfaringer med mindfulness, både når vi mødes gruppen og i mellem sessionerne.

Form og indhold

I gruppeforløb mødes vi en gang ugentligt i 8 uger, a 2 ½ time. Derudover mødes vi til en dag i stilhed. Der er 30-45 min. daglig hjemmearbejde 6 ud af ugens 7 dage.

Undervisningen vil veksle mellem forskellige former for øvelser, guidede meditationer, oplæg og refleksioner. Konkret vil forløbet indeholde:

  • Siddende meditation
  • Kropsscanning
  • Blid enkel yoga og stræk
  • Gående meditation
  • Uformel mindfulness
  • Korte oplæg om mindfulness, stress, kommmunikation
  • Refleksioner og erfaringsudveksling

Om underviserne

Vi har begge to mange års erfaring med mindfulness og meditation, og arbejder begge som selvstændige behandlere hvor vi udbyder terapi, rådgivning og supervision.

Anne Rosenvold
Psykoterapeut MPF
SE -chok/traumeterapeut
MBSR underviser fra Dansk Center for MIndfulness, Århus Universitet.


annerosenvold.dk

Lene Andli Jensen
Autoriseret psykolog
Specialist i klinisk psykologi
Parterapeut
MBSR underviser fra Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet.


leneandlijensen.dk